Seizoenstart WP 2022/2023

[English version below]

 

Werp mee het nieuwe waterpoloseizoen in gang met een receptie, awards én een toernooi!

 

Beste ouders, leden en sympathisanten van Waterpolo Leuven, 

 

Via deze mail willen we jullie agenda tijdig reserveren, want op zondag 2 oktober 2022 werpen wij het nieuwe waterpoloseizoen in gang. We spreken af in de cafetaria van Zwembad Kessel-Lo (Baan 7) om 12u00 voor een hapje en een drankje. Om 13u30 geven we jullie wat meer uitleg over onze werking en waterpolo in het algemeen om daarna bepaalde spelers en ouders in de bloemetjes te zetten met awards! Om 14u00 verhuizen we naar het zwembad om eens zelf te proeven van de sport waar we allemaal zo van houden. Neem dus zeker je zwemkledij mee. Jullie zullen tijdens deze dag ook de gelegenheid krijgen om materiaal van de club te kopen. 

 

Waarom willen wij dat jullie er allemaal bij zijn? 

Het is ons eerste grote evenement in lange tijd, waar iedereen de kans krijgt om elkaar nog eens te ontmoeten of voor het eerst te leren kennen. Je leert ook veel bij over onze club en waterpolo in het algemeen! 

 

Kortom, deze dag mag je niet missen. Schrijf het dus in je agenda en hou je mail en onze Facebook pagina in het oog voor meer informatie!

 

Het waterpolo comité en alle vrijwilligers

-----------------------

Get the new water polo season started with a reception, awards and a tournament!

Dear parents, members and sympathizers of Water Polo Leuven, 

Through this mail, we would like to reserve your agenda in time, because on Sunday, October 2, 2022, we will kick off the new water polo season. We meet in the cafeteria of Zwembad Kessel-Lo (Baan 7) at 12:00 for a snack and a drink. At 1.30pm we will give you some more information about our organisation and water polo in general, after which we will honour certain players and parents with awards! At 14h00 we move to the pool to get a taste of the sport we all love. So be sure to bring your swimming costumes. You will also have the opportunity to buy equipment from the club. 

Why do we want you all to be there? 

It is our first big event in a long time, where everyone gets a chance to meet each other again or get to know each other for the first time. You will also learn a lot about our club and water polo in general! 
In short, this day should not be missed. So write it in your agenda and keep an eye on your mail and our Facebook page for more information!

The water polo committee and all volunteers

Sponsors